За Нас


Фирма “АС-СТРОЙ” е с установени дългогодишни традиции в производството на широка гама метални изделия с въведена система за управление на качество ISO 9001: 2015. Дейността на фирмата включва производство на:

 

ДЕТСКИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ:

 

Приоритет на “АС-СТРОЙ” е производството на детски съоръжения и игрално оборудване за детски площадки. Фирмата проектира, трасира терена, произвежда и монтира детските съоръжения по БДС-EN 1176 и БДС-ЕN 1177. Всички детски съоръжения и детайли имат издадени продуктови Сертификати въз основа на Протоколи от изпитание за безопасност и качество. Те могат да бъдат монтирани по отделно /единично/ или в различни комбинации в зависимост от терена. Части са защитени с прахово покритие “AKZO NOBEL”. Предвид възрастовата група деца за която са предназначени съоръженията - те са боядисани в свежи и светли тонове. Изграждане на спортни площадки с изкуствена трева или с твърда настилка. Оборудване на спортни площадки с уреди, врати, мрежи, огради, трибуни, съблекални.

 

 

ГРАДСКО И ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ:

 

Фирмата произвежда голям брой модели от пейки, кошчета, огради, осветителни стълбове, беседки. Продуктите се произвеждат от чугун, черна или поцинкована стомана, дърво или комбинирани материали.

 

ТЪРГОВСКИ ЩАНДОВЕ И ПАВИЛИОНИ:

 

Пазарните търговски щандове и павилиони са изработени от ламарина с различна дебелина и дизайн или тъкано метално сито. Същите са обработени с антикорозионно покритие и са изпълнени прахово, като се предлагат в стационарен вариант и с възможност за разглобяване.

 

АВТОБУСНИ СПИРКИ:

 

Автобусните спирки са изработени да покриват нуждите и спецификата на всяко населено място. Използвани материали за изработката им – стомана, калено стъкли, шперплат, поликарбонат. Автобусните спирки се произвеждат с размери в зависимост от натовареността на мястото на което ще се поставят.

 

ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

 

АС-СТРОЙ” ЕООД произвежда снегозадържащи съоръжения /пана/ с патентна защита № 6184/21.08.2006 г.

Фирмата произвежда и изкуствени диги против наводнения и свлачища.

Защитните съоръжения са доказали своите предимства за превенция.

 

 

„АС-СТРОЙ” ЕООД извършва строително монтажни работи вътрешни и външни ремонти, доваршителни СМР и всичко свързано със строителство. Имаме издадени лицензи за тези дейности от Професионалния регистър на строителя.

 

лиценз от Проф. регистър на строителя I група:  № 008599/26,11,2009

 

лиценз от Проф. регистър на строителя V група: № 005505/26,11,2009

 

Гаранция за високо качество и професионализъм е факта, че наши специалисти са оборудвали обекти на "Данон", ”НЕСТЛЕ”, “ПЕПСИ”, “БОНИ ОБОРОТ”, "Coca Cola" и др. в България.

 

“АС-СТРОЙ” е изпълнител на оборудване за детски площадки по проекти и програми на Клуб “Отворено Общество”, на “Туристическо дружество – Приста” и Сдружение “Евроталант” и “Роан 90”ООД. На общините в София, Стара Загора, Етрополе, Разград, Русе, Горна Оряховица и др.

 

Моделите и дизайна са продукт от дейността на колектива по промишлен дизайн към "АС-СТРОЙ", ръководен от инж.- дизайнер, член на "Националната Асоциация по Дизайн и Реклама" и "Агенцията за колективно управление и защита на авторското право "Иза Арт". Съоръженията са проектирани така, че да задоволяват и най-специфичните потребности и изисквания на клиенти и търговци от асистентите в катедра "Промишлен дизайн" при РУ "А.Кънчев".

 

Изделията на фирмата са сертифицирани с патентна свидетелство за търговска марка № 31366/ 23.09.97г. от Патентно Ведомство-София.

 

Фирмата е член на Търговско-индустриалната, Стопанската и Строителната Камари в страната.

 

Фирмата осигурява транспорт и монтаж на съоръженията, както и последваща поддръжка в цялата страна.