БЛОГ


 

КРАТКО ОПИСАНИЕ

 

на изпълнение на оперативната дейност по

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

по процедура BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

          „Ас – Строй” ЕООД е фирма с основен предмет на дейност „Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде”.  Фирмата е с установени над 18 години традиции в производството на метални продукти.

Предлагаме голям асортимент от изделия за градска среда - пейки, кошчета, автобусни спирки, стойки за колелета и беседки. Наш приоритет са детските съоръжения за площадки на открито, спортни и стрийт - фитнес уреди.

АС - СТРОЙ ЕООД проектира, изработва и монтира нестандартни метални конструкции, халета и др.От 2014 г. сме член на "Камара на строителите в България", притежаваме сертификати  ISO 9001 :2015;  ISO 14001:2015 ; ISO 45001-2018.

 Ас – Строй” ЕООД кандидатства в Процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Договорът беше подписан на 27.07.2020 г.

Като бенефициент по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073, фирмата използва отпуснатите средства изцяло за изплащане на работни заплати и внасяне на дължимите осигурителни вноски за сметка на работодател. Изключителната финансова помощ от страна на Европейския съюз бе навременна и така „Ас строй” ЕООД успя да запази квалифицираният си екип – основен приоритет на фирмата в условията на пандемията COVID-19. Това даде възможност „Ас строй” ЕООД да остане водеща фирма на пазара на производство на метални изделия и да развива успешно  основната си дейност  до настоящия момент.

            Всички разходи, включени във финансовия отчет, са за преодоляване недостига на средства за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.